Van den Heuvel / Bakker winnen 38e Eurol Hellendoorn Rally


Na uitgebreid overleg binnen het bestuur van de Eurol Hellendoorn Rally is besloten dat het evenement op 18 en 19 september 2020 niet doorgaat. Het coronavirus maakt het dit jaar onmogelijk en onverantwoord om het grootschalige evenement te realiseren.

Impact van het coronavirus

Het coronavirus en de getroffen maatregelen om het virus te stoppen raken alle onderdelen van de samenleving. Het openbare leven is nagenoeg stil komen te liggen. Evenementen zijn door de Rijksoverheid tot ten minste 1 september verboden. De Eurol Hellendoorn Rally 2020 ondervindt ook directe en indirecte gevolgen, waardoor de voorbereidende werkzaamheden grotendeels worden gehinderd.

Voor de Stichting Hellendoorn Rally zijn er op dit moment te veel onzekere factoren om door te gaan met de voorbereidingen van het grootschalige publieksevenement. Bij alle afwegingen van het bestuur staat de gezondheid en veiligheid van de vele honderden vrijwilligers, deelnemers én het publiek op de eerste plaats. De Eurol Hellendoorn Rally wordt al bijna 40 jaar breed gedragen door de gemeenschap en het is belangrijk om de rally toekomstbestendig te houden. Continuïteit en het voortbestaan van de rally zijn daarom eveneens belangrijke afwegingen.

Bestuurslid Fons Wolfkamp: “ik begrijp dat dit besluit een teleurstelling is voor vele rallyfanaten. Het al dan niet meewerken, deelnemen aan of bezoeken van de Eurol Hellendoorn Rally speelt een grote rol in de levens van veel (inter-)nationale rallyliefhebbers. Waar ‘social distancing’ (afstand houden van elkaar) op dit moment een zeer belangrijke rol speelt bij het indammen van dit virus, is dat niet altijd haalbaar in de rallywereld. Daarnaast vinden wij het nu ook niet gepast om onze sponsoren in deze moeilijke tijd te benaderen voor een (financiële) bijdrage. Vandaar dat wij, binnen het bestuur, tot de conclusie zijn gekomen om de Eurol Hellendoorn Rally niet te laten plaatsvinden”.

Toekomst

Het bestuur van de Stichting Hellendoorn Rally blijft de ontwikkelingen rondom de pandemie en de maatregelen volgen, om op een verantwoorde manier, plannen te gaan ontwikkelen voor een prachtige editie in (voorlopig het 3e weekend van september) 2021.
Namens de Eurol Hellendoorn Rally wensen wij u veel gezondheid toe!

Verkooppunten

Deelnemers

Publieks info