Rallying 101: Organisatie auto's


Natuurlijk zijn bij een rally de deelnemende wedstrijdauto’s het allerbelangrijkste. Daaromheen rijden nog een aantal organisatie-auto’s die voor het welslagen van de rally van belang zijn, en voor een deel ook voor jouw veiligheid als publiek. Maar wat betekenen organisatie-auto’s eigenlijk voor het publiek?


Naast de auto’s die herkenbaar zijn aan startnummer 000 (zo’n 75 minuten voor de eerste deelnemer), aan de KNAF ‘Safety Car’ (ong. 60 minuten voor de eerste deelnemer ) is er nog een auto die erg belangrijk is voor de veiligheid van o.a. het publiek op de klassementsproef. Zo passeert ongeveer 20 minuten voor de eerste deelnemer de auto met startnummer 00, die aangeeft dat er daarna alleen nog maar auto’s volgen die op snelheid over de proef rijden. Ten eerste gaat het dan om 1 of 2 voorrijders met een ‘X’-startnummer. 5 Minuten voor de eerste deelnemer volgt de 0-auto; deze auto die voorzien is van een oranje zwaailicht en startnummer 0 rijdt op wedstrijdsnelheid over de proef. Daarna volgt dan in principe elke minuut een deelnemer aan de wedstrijd. Na de laatste deelnemer volgt nog de zogenoemde sluit-auto (ook wel finish-auto of sweeper-car genoemd), welke herkenbaar is aan finish-vlag stickers.


Tussen de 00-auto en de Sweeper-car rijden alleen maar auto’s op hoge snelheid over de klassementsproef, is het ook belangrijk voor jullie als publiek om te weten dat je in die periode tussen deze auto’s je alleen maar in de veilige zones achter het lint mag bevinden, en het ronduit gevaarlijk is om je dan op, of dicht langs de proef te begeven. Om dit extra te benadrukken zullen deze twee auto’s dit jaar met extra lichtsignalen gaan rijden. Zo krijgt de 00-auto een rood zwaailicht om aan te geven dat de proef vanaf dat moment alleen nog maar door snelle auto’s zal worden bereden en krijgt de Sweeper-auto een groen zwaailicht om aan te geven dat de laatste snelle auto is gepasseerd.


Tot op het moment dat het groene zwaailicht is langsgekomen blijft het dus van belang dat je in de veilige zones blijft, ook al denk je zelf dat de laatste deelnemer is gepasseerd. Er kunnen altijd nog achterblijvers volgen. Namens de organisatie van de Eurol Hellendoorn Rally wensen wij iedereen een spectaculair en vooral veilig rally-weekend toe.

Hieronder wat voorbeelden zoals je veiligheidszones tegen kan komen:

Het opvolgen van aanwijzingen van officials is en blijft ten alle tijden van het grootste belang, zij staan er immers voor uw veiligheid en een soepel verloop van het rally evenement.

Foto: Jado Fotografie

Verkooppunten

Deelnemers

Publieks info